LA FORNACA

La Fornaca de Vilassar de Dalt és un recinte arqueològic situat al municipi de Vilassar de Dalt, al Maresme, que inclou tres forns romans dedicats a la producció industrial de material ceràmic de gran format: material de construcció (ímbrextègula i maons) i dòlies (recipients de grans dimensions).

Forn 1

La boca d'accés a la cambra de combustió, que permetia l'entrada de combustible, la neteja de cendres i la regulació del tir es trobà paredada. No es conserva la cambra de cocció. Va ser excavat i documentat l'any1949 pel Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt, i re-excavat l'any 1981.

 

Forn 2

La cambra de combustió es troba molt ben conservada. La graella que separa les dues cambres també. Sobre aquesta graella se situaven les peces a coure. Es pot observar la base de la paret de la cambra de cocció. Va ser descobert l'any 2002, en urbanitzar el polígon industrial de Vallmorena amb el Forn 2.

 

Forn 3

És més petit que els altres dos. Té una única cambra de combustió, corredor d'entrada o præfurnium i banqueta perimetral, que delimita la cambra de combustió. Sobre aquesta banqueta se situaven les peces a coure. Va ser descobert l'any 2002, amb el Forn 1.

 

Comentarios: 1
  • #1

    Margalida Capellà Soler (lunes, 22 julio 2013)

    FELICITER, discipulae!
    Tot esforç té la seva recompensa i ara tots podrem gaudir de la vostra feina!
    L'ENHORABONA!